Jeśli chcesz by informacja o Twojej firmie znalazła się w naszym Portalu wypełnij:

Formularz zgłoszeniowy
do
 Sokołowskiego Portalu Gospodarczego

1. Firma - informacje podstawowe:

Nazwa skrócona

Nazwa pełna:

NIP:

REGON:

Branża:

Godziny pracy:

od do

2. Firma - adres:

Ulica

Numer domu:

Numer lokalu

Telefon

Fax

e-mail

strona www

3. Opis własny firmy:

W poniższym polu prosimy umieścić opis działalności firmy, jaki znajdzie się w PORTALU

4.Oświadczenie:
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie powyższych informacji w bazie danych SOKOŁOWSKIEGO PORTALU GOSPODARCZEGO prowadzonego przez firmę EDCOM oraz ich przetwarzanie i publikację w sieci Internet. Zostałem poinformowany, że w każdej chwili mam możliwość aktualizacji bądź wycofania danych mojej firmy z bazy Portalu.

Tak:

Nie:

5. Jeśli chcesz umieścić we wpisie logo firmy lub zdjęcie związane z jej działalnością
                                                       kliknij tutaj!